A szegedi Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása – II. ütem

DAOP-3.1.1/B-09-2009-0064 

Év végére elkészült a Vásárhelyi Pál utca Bakay Nándor utca és Leányszállás közti részének négysávúsítása. Az úttal párhuzamosan biztonságos járda és kerékpárút is épült.

Előzmények:
A projekt előzményeként a DAOP-3.1.1/B-08-2008-0023 azonosító számú, az Európai Unió támogatásával megvalósult projekt részeként négysávossá vált a Vásárhelyi Pál utca Pulz utca és Bakay Nándor utca közötti szakasza, beleértve a Bakay N. utcai körforgalmi csomópontot is. A beruházás részeként – saját forrásból – megvalósult a Rókus-móravárosi csapadékvíz főgyűjtő csatorna párhuzamos szakasza is.

A projekt bemutatása:
A Vásárhelyi Pál utca I. ütemének elkészülte után 2012 végéig megépült a II. ütem is.
A Vásárhelyi Pál utca komplex felújítási munkáit és a Rókus-móravárosi főgyűjtő csatorna építési munkáit a közbeszerzés nyerteseként a Colas Út Zrt. végezte. A 2012 június végén kezdődött kivitelezés 2012 december végéig tartott.
A Vásárhelyi Pál utca felújítása, beleértve a négysávosítást, és a kapcsolódó közműmunkálatokat (10-20 kV-os elektromos hálózat, távközlési hálózat, gázvezeték-hálózat, útfelszíni csapadékvíz-elvezetés, szennyvízhálózat)  uniós támogatással valósult meg a DAOP-3.1.1/B-09-2009-0064 azonosító számú támogatási szerződés keretében, melyhez az Európai Unió és a Magyar Állam bruttó 206,9 millió forintos támogatást nyújtott. A főgyűjtő csatorna megépítése az önkormányzati vízügyi építési alapból került finanszírozásra.

A felújítás részeként a Vásárhelyi Pál utcában kétszer két forgalmi sáv épült a Bakay N. utca és a Kenyérgyári út közötti szakaszon. Mindkét oldalon kerékpársáv és járda létesült, négy autóbuszmegálló épült utasváróval, és 20 db kerékpártámasz kihelyezésére is sor került. A Vásárhelyi Pál utca felújításának első ütemében elkészült főgyűjtő csatorna továbbépült a Kálvária sugárútig. A sugárúttól pedig nyomóvezeték épült a Sancer-tavi befogadóig. A főgyűjtő-csatorna építése szükséges és elválaszthatatlan része a beruházásnak, mivel erre köt rá a négysávos útfelszín csapadékvíz-elvezetése.

A projekt eredményeképpen teljes hosszában 2×2 sávossá váló Vásárhelyi Pál utca – a harmadik körút részeként – megfelelő közúti és kerékpáros összeköttetést tud biztosítani Szeged város északi és déli városrészei között.

Pályázati kiírás: Dél-Alföldi Operatív Program keretében 2009-ben megjelent „Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése támogatása”
Kódszám: DAOP-2009-3.1.1/B
Pályázat kedvezményezettje: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
(6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.)
Projekt azonosító: DAOP-3.1.1/B-09-2009-0064
Támogatás összege: 206.912.162,-Ft
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
Közreműködő szervezet: DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
(6726 Szeged, Közép fasor 1-3.)

www.nfu.hu

http://www.nfu.hu/rop_ih

www.darfu.hu