A Kulturális keret 2018. évi kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály vezetőjének 16470-5/2018. számú előterjesztését a 2018. évi Kulturális támogatási keret elbírálásáról, és az alábbi határozatot hozta:

265-68/2018. (V.30.) KOIIB számú határozat