Esélyt a középiskolás tehetségnek 2019-2020. tanévre – pályázati felhívás

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata  és a Szegedi Tehetséggondozó Tanács
,,Esélyt a középiskolás tehetségnek” c. pályázati felhívása a 2019/2020. tanévre

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tehetséggondozó Tanács támogatást kíván nyújtani a tanulmányi téren jól teljesítő, művészeti, sport, illetve egyéb társadalmi tevékenységet folytató, szociálisan rászoruló középiskolás diákok számára.

(1) „Esélyt a középiskolás tehetségeknek” ösztöndíjban olyan szegedi középiskolában tanulmányokat folytató diák részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege háromszorosát (3*28.500,- Ft = 85.500,- Ft), és a középiskolai tanulmányi eredménye legalább a 4,00 átlagot elérte.

(2) A pályázat elbírálása során előnyben részesül az, aki:

a) Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes  lakhellyel rendelkezik,
b) nemzetközi versenyen 1-20. helyezést ért el,
c) országos szintű versenyen 1-20. helyezést ért el,
d) megyei szintű versenyen 1-10. helyezést ért el,
e) városi szintű versenyen 1-10. helyezést ért el,
f) sportban vagy valamilyen művészeti ágban kimagasló tehetséget mutat, vagy
g) speciális segítő, társadalmi munkát végez tanuló társai érdekében.

(3) A pályázat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem Tehetségpont  honlapján, valamint az iskolai honlapokon kerül meghirdetésre.

(4) A pályázat elbírálásáról a polgármester által felkért Bíráló Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt. A döntésről a pályázók a középfokú oktatási intézményükön keresztül kapnak értesítést. A döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs.

(5) A támogatás összege egyszeri maximum 50.000,- Ft, melyet az ösztöndíjszerződés aláírását követő 15 napon belül az önkormányzat az ösztöndíjas bankszámlájára átutal. A támogatás pályázat útján nyerhető el.

A pályázati adatlapok letölthetőek
Szeged MJV Önkormányzata (www.regi.szegedvaros.hu) és az SZTE Tehetségpont: (www.SZTEhetseg.hu)   honlapjáról.

Csatolandó mellékletek: a hátrányos helyzet igazolása, a szegedi állandó vagy ideiglenes lakcím igazolására lakcímkártya fénymásolata, a szülők jövedelemigazolása, a tanulói jogviszony igazolása, bizonyítvány másolata a tanulmányi eredmény megállapításához (9. évfolyamosok esetében a 8. osztályosat kérjük), az iskola támogató nyilatkozata, a tanulmányi versenyeken és a sportban elért kiemelkedő eredményért járó oklevél fénymásolata (a versenyeredményeknél kizárólag a 2018. szeptember 1. utáni eredményeket tudjuk figyelembe venni), illetve minden, amit a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

Beadási határidő: 2019. november 11.

A pályázatokat postai úton a Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályára (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) kell benyújtani.

Kérjük a borítékra írják rá: ,,Esélyt a középiskolás tehetségnek”

A határidő után, illetve hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Szeged, 2019. október 1.

Dr. Botka László
Szeged Megyei Jogú Város polgármestere

Letölthető anyagok:

,,Esélyt a középiskolás tehetségnek” c. pályázat 2019-2020. tanévre – felhívás

,,Esélyt a középiskolás tehetségnek” c. pályázat 2019-2020. tanévre – űrlap