Esélyt a középiskolás tehetségnek pályázat a 2021-2022. tanévre

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
,,Esélyt a középiskolás tehetségnek” c. pályázati felhívása a 2021/2022. tanévre

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást kíván nyújtani a tanulmányi téren jól teljesítő, művészeti, sport, illetve egyéb társadalmi tevékenységet folytató, szociálisan rászoruló középiskolás diákok számára.

(1) Az „Esélyt a középiskolás tehetségnek” ösztöndíjban olyan szegedi középiskolában vagy szakképző iskolában tanulmányokat folytató, Szegeden bejelentett lakóhellyel rendelkező diák részesülhet, akinek az előző tanév végi tanulmányi eredménye legalább a 4,00 átlagot elérte, és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori bruttó minimálbér 80 %-át.

(2) A pályázat elbírálása során előnyben részesül az, aki:

a) Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkezik,
b) nemzetközi versenyen 1-20. helyezést ért el,
c) országos szintű versenyen 1-20. helyezést ért el,
d) megyei szintű versenyen 1-10. helyezést ért el,
e) városi szintű versenyen 1-10. helyezést ért el,
f) sportban vagy valamilyen művészeti ágban kimagasló tehetséget mutat, vagy
g) speciális segítő munkát végez tanuló társai érdekében.

(3) A pályázat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján kerül meghirdetésre.

(4) A pályázat elbírálásáról a polgármester által felkért Bíráló Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt. A döntésről a pályázók a középfokú oktatási intézményükön keresztül kapnak értesítést. A döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs.

(5) A támogatás összege egyszeri maximum 50.000,- Ft, melyet az ösztöndíjszerződés aláírását követő 15 napon belül az önkormányzat az ösztöndíjas bankszámlájára átutal. A támogatás pályázat útján nyerhető el.

A pályázati adatlapok letölthetőek:
Szeged MJV Önkormányzata (www.szegedvaros.hu)  honlapjáról.

Csatolandó mellékletek: a hátrányos helyzet igazolása, a szegedi lakóhely igazolására lakcímkártya fénymásolata, a szülők jövedelemigazolása, a tanulói jogviszony igazolása, bizonyítvány másolata a tanulmányi eredmény megállapításához (9. évfolyamosok esetében a 8. osztályosat kérjük), az iskola támogató nyilatkozata, a tanulmányi versenyeken és a sportban elért kiemelkedő eredményért járó oklevél fénymásolata (a versenyeredményeknél kizárólag a 2020. szeptember 1. utáni eredményeket tudjuk figyelembe venni), illetve minden, amit a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

Beadási határidő: 2021. november 12.

A pályázatokat postai úton a Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályára (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) kell benyújtani.

Kérjük a borítékra írják rá: ,,Esélyt a középiskolás tehetségnek”

A kapcsolódó adatkezelési tájékoztató elérhető a szegedvaros.hu/adatvedelem oldalon.
A határidő után, illetve hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Szeged, 2021. október 8.

Dr. Botka László
Szeged Megyei Jogú Város polgármestere

Letölthető anyagok:

Esélyt a középiskolás tehetségnek 2021-2022 – pályázati felhívás

Esélyt a középiskolás tehetségnek 2021-2022 – pályázati űrlap

Esélyt a középiskolás tehetségnek 2021-2022 – munkáltatói igazolás

Esélyt a középiskolás tehetségnek 2021-2022 – jövedelemigazolás