Fogyatékosügyi támogatási keret 2019

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága
pályázatot hirdet
a 2019. évi Fogyatékosügyi támogatási keretre

1. A pályázat célja:
A fogyatékkal élő személyek érdekérvényesítését, a fogyatékos személyek és családjaik életvitelét, életminőségük javítását, rehabilitációját célzó programok támogatása, továbbá a fogyatékosügyi területen tevékenykedő szervezetek
folyamatos működésének elősegítése. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjában (továbbiakban: HEP) foglalt – elsődlegesen a fogyatékkal élők célcsoportra vonatkozó – intézkedésekhez kapcsolódóan, az abban foglalt célok elősegítése.

A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság (továbbiakban: Bizottság) pályázati úton a Fogyatékosügyi támogatási keretből (továbbiakban: Keret) támogathatja:
a) programokat, melyek elősegítik a HEP-ben foglalt – elsődlegesen a fogyatékkal élők célcsoportra vonatkozó – célok és intézkedések megvalósulását,
b) a pályázó működésének elősegítését, amennyiben az elősegíti a HEP-ben foglat – elsődlegesen a fogyatékkal élők célcsoportra vonatkozó – célok és intézkedések megvalósulását, különösen az alábbiak vonatkozásában
• székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével, indokolt esetben felújításával és karbantartásával kapcsolatos költségek (ingatlan bérleti és fenntartási díja, ezzel kapcsolatos közműdíjak, irodaszer stb.),
• irodai gépek (számítógép, monitor, nyomtató, szkenner, szoftver, másoló, írógép, telefon, faxkészülék stb.), eszközök és tartozékaik beszerzése, bérlése, karbantartása;
c) fogyatékosügyi területen működő szervezetek tevékenységének elősegítését,
d) esélyegyenlőség elvének érvényesülését támogató programokat,
e) programokat, szakmai fórumokat, rendezvényeket, kezdeményezéseket, melyek
a fogyatékkal élő emberek életminőségének javítását szolgálják,
f) fogyatékosügyi területen megvalósuló közösségi programokat,
g) a fogyatékkal élő személyek ellátását érintő programokat, ismeretterjesztő, illetve integrált kulturális rendezvények megszervezését,
h) prevenciós és rehabilitációs programokat,
i) fogyatékkal élő személyek ellátásával foglalkozó szervezetek szakembereinek képzését, továbbképzését és szakmai fórumok rendezését,
j) fogyatékkal élő személyek munkavállalását elősegítő kezdeményezéseket,
k) fogyatékkal élő személyek ellátását biztosító intézmények szolgáltatás bővítését, a meglévő szolgáltatások folyamatosságának biztosítását,
l) egyéb, méltánylást érdemlő egyedi, ágazathoz kapcsolódó programok, célok megvalósítását.

Támogatás alapítványnak csak rendezvények, programok megvalósítására adható.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 8 000 eFt.

Pályázati támogatás mértéke:
Pályázati úton megítélhető támogatási összeg felső határa 500 eFt.
A Bizottság a pályázatok elbírálás során fenntartja magának a döntés jogát, hogy a beadott pályázatok közül melyiket, milyen mértékű támogatásban részesíti.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 5. napja.

A Pályázati űrlapot számítógéppel 1 példányban kell kitölteni és az alábbi címre kell benyújtani:

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Letölthető pályázati anyagok:

Fogyatékosügyi támogatási keret 2019 – pályázati felhívás

Fogyatékosügyi támogatási keret 2019 – pályázati űrlap

Fogyatékosügyi támogatási keret 2019 – koncepció

Fogyatékosügyi támogatási keret 2019 – szabályzat