Idősügyi támogatási keret 2019

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága
pályázatot hirdet
a 2019. évi Idősügyi támogatási keretre
Idősügyi területen működő szervezetek működésének és programjainak támogatása
címmel

1. A pályázat célja:
Az idősügyi területen működő szervezetek programjainak, tevékenységének, működésének támogatása.

A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság (továbbiakban: Bizottság) pályázati úton az Idősügyi támogatási keretből (továbbiakban: Keret) támogathatja:
a) nyugdíjas egyesületek által szervezett programokat,
b) nyugdíjas szervezetek működésének elősegítését,
c) nyugdíjas egyesületek közötti kapcsolattartást, és ezek megvalósítását biztosító kezdeményezéseket,
d) idősügyi célok érdekében a helyi érdekérvényesítő tevékenységek segítését,
e) az idős emberek élethelyzetét, életminőségét javító programokat,
f) az aktív időskor fenntartását célzó programokat,
g) az idősek közösségi kapcsolattartásának segítését, a generáción belüli szolidaritás erősítését,
h) az idős korosztályt érintő (pl.: egészségügyi tárgyú) ismeretterjesztő előadások szervezését,
i) egyéb, méltánylást érdemlő egyedi, ágazathoz kapcsolódó programokat, célok megvalósítását.

Támogatás alapítványnak csak rendezvények, programok megvalósítására adható.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 11.000 eFt.

Pályázati támogatás mértéke:
Pályázati úton megítélhető támogatási összeg felső határa 500 eFt.

A Bizottság a pályázatok elbírálás során fenntartja magának a döntés jogát, hogy a beadott pályázatok közül melyiket, milyen mértékű támogatásban részesíti.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázat benyújtásának határideje 2019. április 5. napja.

A Pályázati űrlapot számítógéppel 1 példányban kell kitölteni és az alábbi címre kell benyújtani:

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Letölthető pályázati anyagok:

Idősügyi támogatási keret 2019 – pályázati felhívás

Idősügyi támogatási keret 2019 – pályázati űrlap

Idősügyi támogatási keret 2019 – koncepció

Idősügyi támogatási keret 2019 – szabályzat