Ifjúsági támogatási keret 2019

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2019. évi Ifjúsági támogatási keretre.

A pályázat célja:
-„A” kategória: gyermek és/vagy ifjúsági szférát jelentős mértékben megmozgató, legfeljebb városi
szintű, a fiatalok kreativitásának megmutatására alkalmas rendezvények, amelyek hagyományok
teremtésére és ápolására is alkalmasak
-„B” kategória: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, ifjúsági közösségi terek fejlesztésére
-„C” kategória: táborozások

A pályázat keretösszege: 15.000.000 Ft, mely két körben kerül meghirdetésre.

Pályázhatnak szegedi székhelyű civil szervezetek, vagy melyeknek Szegeden működik hivatalos tagszervezete és tevékenységüket a szegedi lakosok szolgálatára végzik,
amelyek
– gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze;
– vagy a gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak;
– vagy a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban;
– vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban a gyermek és ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg.
Csak adószámmal és bankszámlával rendelkező szervezetek pályázhatnak. Figyelem: alapítvány csak program megvalósításához kérhet támogatást.

Nem pályázhatnak politikai szervezetek, magánszemélyek, önkormányzati, állami vagy egyházi fenntartású intézmények, költségvetési szervek, gazdasági társaságok, továbbá olyan szervezetek, amelyek a pályázat kiírását megelőző öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állítottak országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.
A tárgyévben az Ifjúsági támogatási keretre egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben egy cél, egy konkrét program támogatását kérheti. Több cél együttes megnevezése a pályázatból való kizárással járhat. Az igényelhető és elnyerhető összeg  legfeljebb a bruttó összköltség 50%-a, maximum 300 000 Ft lehet, és nem lehet kevesebb 50 000 Ft-nál. Az önrész 50%-ának készpénzben kell a pályázó rendelkezésére állnia, kivéve a „B” pályázati kategória esetén, ahol a teljes önrésznek készpénzben kell rendelkezésre állni.
Pályázni kizárólag az „Ifjúsági támogatási keret pályázat – 2019” adatlapon és programűrlapon lehet. Az adatlap, programűrlap és a pályázatot részletesen leíró koncepció és szabályzat, valamint a szükséges nyilatkozatok letölthetők az Internetről: a www.regi.szegedvaros.hu címről (Pályázatok).

A pályázat kötelező mellékletei (a pályázattal együtt kell benyújtani):
– a pályázó szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás vagy a szervezet
adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetőségigazolás),
– a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat,
– a pályázat tárgyát képező program költségvetése (bevételek fő források, illetve kiadások fő kiadás-csoportok szerint).
– az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke szerinti de minimis támogatásokra vonatkozó nyilatkozat.

A pályázónak sikeres pályázat esetén, a támogatás kiutalása előtt igazolnia kell, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a szerint az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte beszámolóját.
A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálynak címezve, kizárólag postai úton (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) kell benyújtani, „Ifjúsági támogatási keret pályázat 2019” megjelöléssel.

A pályázat benyújtásának határideje:
Első kör: 2019. április 5. (felhasználható keretösszeg 10.000.000 Ft).
A második kör egy későbbi időpontban kerül meghirdetésre (felhasználható keretösszeg 5.000.000 Ft).

A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázók írásos értesítést kapnak.
A pályázati kiírás részét képezi a 2019. évi Ifjúsági támogatási keret koncepciója és felhasználásának szabályzata.

Letölthető pályázati anyagok:

Ifjúsági támogatási keret 2019 – felhívás

Ifjúsági támogatási keret 2019 – adatlap

Ifjúsági támogatási keret 2019 – koncepció

Ifjúsági támogatási keret 2019 – szabályzat

Közpénz közzétételi kérelem

Közpénz nyilatkozat

De minimis nyilatkozat