Ifjúsági támogatási keret 2020.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2020. évi Ifjúsági támogatási  keretre

A pályázat célja:
„A” kategória: gyermek és/vagy ifjúsági szférát jelentős mértékben megmozgató, legfeljebb városi szintű, a fiatalok kreativitásának megmutatására alkalmas rendezvények, amelyek hagyományok teremtésére és ápolására is alkalmasak
„B” kategória: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, ifjúsági közösségi terek fejlesztésére
„C” kategória: táborozások

A pályázat keretösszege: 8.000.000 Ft.

Pályázhatnak szegedi székhelyű civil szervezetek, vagy olyan szervezetek, melyeknek Szegeden működik hivatalos tagszervezete és tevékenységüket a szegedi lakosok szolgálatára végzik,
amelyek
– gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze;
– vagy a gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak;
– vagy a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban;
– vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban a gyermek és ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg.
Csak adószámmal és bankszámlával rendelkező szervezetek pályázhatnak.

Nem pályázhatnak politikai szervezetek, gazdasági társaságok, magánszemélyek, önkormányzati, állami vagy egyházi fenntartású intézmények, költségvetési szervek, továbbá olyan szervezetek, amelyek a pályázat kiírását megelőző öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állítottak országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.
A tárgyévben az Ifjúsági támogatási keretre egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben egy cél, egy konkrét program támogatását kérheti. Több cél együttes megnevezése a pályázatból való kizárással járhat. Az igényelhető és elnyerhető összeg legfeljebb a bruttó összköltség 50%-a, maximum 300 000 Ft lehet, és nem lehet kevesebb 50 000 Ft-nál. Az önrész 50%-ának készpénzben kell a pályázó rendelkezésére állnia, kivéve a „B” pályázati kategória esetén, ahol a teljes önrésznek készpénzben kell rendelkezésre állni.
Pályázni kizárólag az „Ifjúsági támogatási keret pályázat – 2020” adatlapon és programűrlapon lehet. Az adatlap, programűrlap és a pályázatot részletesen leíró koncepció és szabályzat, valamint a szükséges nyilatkozatok letölthetők az Internetről: a www.regi.szegedvaros.hu címről (Pályázatok).

A pályázat kötelező mellékletei (a pályázattal együtt kell benyújtani):
– a pályázó szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetőségigazolás),
– a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat,
– a pályázat tárgyát képező program költségvetése (bevételek fő források, illetve kiadások fő kiadás-csoportok szerint).
– az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke szerinti de minimis támogatásokra vonatkozó nyilatkozat.

A pályázónak sikeres pályázat esetén, a támogatás kiutalása előtt igazolnia kell, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a szerint az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte beszámolóját.
A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálynak címezve, kizárólag postai úton (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) kell benyújtani, „Ifjúsági támogatási keret pályázat 2020” megjelöléssel.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. július 25.

A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázók írásos értesítést kapnak.
A pályázati kiírás részét képezi a 2020. évi Ifjúsági támogatási keret koncepciója és felhasználásának szabályzata.

 

Letölthető pályázati anyagok:

Ifjúsági támogatási keret 2020. – Adatlap

Ifjúsági támogatási keret 2020. – Deminimis nyilatkozat

Ifjúsági támogatási keret 2020. – Pályázati felhívás

Ifjúsági támogatási keret 2020. – Felhasználási koncepció

Ifjúsági támogatási keret 2020. – Közpénz közzétételi kérelem

Ifjúsági támogatási keret 2020. – Közpénz nyilatkozat

Ifjúsági támogatási keret 2020. – Felhasználási szabályzat

Ifjúsági támogatási keret 2020. – Tájékoztató a közpénz nyilatkozathoz

Ifjúsági támogatási keret 2020. – Számlaösszesítő jegyzék

Ifjúsági támogatási keret 2020. – Elszámolólap

Ifjúsági támogatási keret 2020. – Nyertesek