Kulturális támogatási keret 2019

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a 2019. évi Kulturális támogatási keretre.

A pályázat célja: olyan kulturális értékek létrehozásának, ápolásának vagy közvetítésének támogatása, amelyek Szeged hírnevét növelik és a város polgárai számára kulturális és művelődési lehetőségeket vagy művészi élményt nyújtanak.

A támogatási keret összege: 13.000.000 forint.

Pályázhatnak szegedi székhelyű civil kulturális szervezetek, egyesületek, alapítványok és azon szervezetek melyeknek Szegeden működik hivatalos tagszervezete és tevékenységüket a szegedi lakosok szolgálatára végzik. Csak adószámmal és bankszámlával rendelkező szervezetek pályázhatnak. Figyelem! Alapítvány csak program, rendezvény megvalósításához kérhet támogatást.

Nem pályázhatnak politikai szervezetek, gazdasági társaságok, magánszemélyek, továbbá önkormányzati, állami vagy egyházi fenntartású intézmények, költségvetési szervek, valamint olyan szer-vezetek, amelyek a pályázat kiírását megelőző öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állítottak országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

A tárgyévben a Kulturális támogatási keretre egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben egy cél, egy konkrét program, programsorozat, illetve a szervezet éves működésének (kivéve alapítvány) a támogatását kérheti. Több, egymástól tartalmilag eltérő cél együttes megnevezése esetén a bizottság jogosult eldönteni, hogy melyik célt támogatja. Az igényelhető és elnyerhető összeg a megvalósítani kívánt cél bekerülésének legfeljebb 50%-a, de maximum 500.000 forint lehet, és nem lehet kevesebb 50.000 forintnál.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik programjaikkal a 2019. évhez kapcsolódó évfordulók-hoz (pl. Szeged szabad királyi városi rangja megerősítésének 300., a szegedi nagy árvíz 140. évfordulója), illetve az önkormányzatnak az évfordulókra rendezett programjaihoz kapcsolódnak.

Pályázni kizárólag a „Kulturális támogatási keret pályázat – 2019” adatlapon lehet. Az adatlap, a pályázatot részletesen leíró koncepció és szabályzat, valamint a szükséges nyilatkozatok letölthetők az Internetről: a www.regi.szegedvaros.hu címről (Pályázatok, keretek menüpont).

A pályázat kötelező mellékletei (a pályázattal együtt kell benyújtani):

  • a pályázó szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetőségigazolás),
  • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat,
  • a pályázat tárgyát képező program költségvetése (bevételek fő források, illetve kiadások fő kiadás-csoportok szerint).

A pályázónak sikeres pályázat esetén, a támogatás kiutalása előtt igazolnia kell, hogy az egyesülé-si jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a szerint az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte beszámolóját.

A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálynak címezve (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) postai úton kell benyújtani, „Kulturális támogatási keret pályázat 2019” megjelöléssel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 5. (a postára adás legkésőbbi dátuma). A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázók írásos értesítést kapnak.

A pályázati kiírás részét képezi a 2019. évi Kulturális támogatási keret koncepciója és felhasználásának szabályzata.

 

Elszámoláshoz szükséges nyomtatványok

Kulturális támogatási keret 2019 – elszámolólap

Letölthető pályázati anyagok:

Kulturális támogatási keret 2019 – pályázati felhívás

Kulturális támogatási keret 2019 – adatlap

Kulturális támogatási keret 2019 – adatlap kitöltési útmutató

Kulturális támogatási keret 2019 – koncepció

Kulturális támogatási keret 2019 – szabályzat

Közpénz nyilatkozat

Közpénz közzétételi kérelem

Tájékoztató közpénz nyilatkozathoz