Kulturális támogatási keret 2021.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a 2021. évi Kulturális támogatási keretre

A pályázat célja: olyan kulturális értékek létrehozásának, ápolásának vagy közvetítésének támogatása, amelyek Szeged hírnevét növelik és a város polgárai számára kulturális és művelődési lehetőségeket vagy művészi élményt nyújtanak.
A támogatási keret összege: 13.000.000 forint.

Pályázhatnak szegedi székhelyű civil kulturális szervezetek, egyesületek, alapítványok és azon szervezetek, melyeknek Szegeden működik hivatalos tagszervezete és tevékenységüket a szegedi lakosok szolgálatára végzik. Csak adószámmal és bankszámlával, jogi személyiséggel és cégkapu/ügyfélkapu/hivatali kapu regisztrációval rendelkező szervezetek pályázhatnak. Figyelem! Alapítvány csak program, rendezvény megvalósításához kérhet támogatást.

Nem pályázhatnak politikai szervezetek, gazdasági társaságok, magánszemélyek, továbbá önkormányzati, állami vagy egyházi fenntartású intézmények, költségvetési szervek, valamint olyan szervezetek, amelyek a pályázat kiírását megelőző öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állítottak országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

A tárgyévben a Kulturális támogatási keretre egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben június 1. és december 31. között megvalósítandó kulturális cél, program vagy programsorozat, vagy a pályázó szervezet éves működésének (kivéve alapítvány) a támogatását kérheti. Az igényelhető és elnyerhető összeg a megvalósítani kívánt cél bekerülésének legfeljebb 50%-a, de maximum 400.000 forint lehet, és nem lehet kevesebb 50.000 forintnál.

Pályázni kizárólag a „Kulturális támogatási keret pályázat – 2021” adatlapon lehet. Az adatlap, a pályázatot részletesen leíró koncepció és szabályzat, valamint a szükséges nyilatkozatok letölthetők az Internetről: a www.szegedvaros.hu címről (Pályázatok, keretek menüpont).

A pályázat kötelező mellékletei (a pályázattal együtt kell benyújtani):
–   a pályázó szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetőségigazolás),
–   a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat,
–   a pályázat tárgyát képező program költségvetése (bevételek fő források, illetve kiadások fő kiadás-csoportok szerint).

A pályázónak sikeres pályázat esetén, a támogatás kiutalása előtt igazolnia kell, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a szerint letétbe helyezte beszámolóját.

Benyújtandó: postai úton, e-mailben vagy személyesen előre egyeztetett időpontban a következő címre:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A borítékra kérjük ráírni: „Kulturális támogatási keret pályázat 2021”.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 11. (egyben a postára adás legkésőbbi dátuma).

A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázók írásos értesítést kapnak.
A pályázati kiírás részét képezi a 2021. évi Kulturális támogatási keret koncepciója és fel-használásának szabályzata.

 

Letölthető pályázati anyagok:

Kulturális támogatási keret 2021. – Nyertesek

Kulturális támogatási keret 2021. – Adatlap

Kulturális támogatási keret 2021. – Kitöltési útmutató adatlaphoz

Kulturális támogatási keret 2021. – Pályázati felhívás

Kulturális támogatási keret 2021. – Felhasználási koncepció

Kulturális támogatási keret 2021. – Felhasználási szabályzat

Kulturális támogatási keret 2021. – Közpénz közzétételi kérelem

Kulturális támogatási keret 2021. – Közpénz nyilatkozat

Kulturális támogatási keret 2021. – Tájékoztató a közpénz nyilatkozathoz

Kulturális támogatási keret 2021. – Elszámolólap

Kulturális támogatási keret 2021. – Számlaösszesítő jegyzék