Művészeti támogatások 2019

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
művészeti mecenatúrájának részeként

P Á L Y Á Z A T O T   H I R D E T

I.  Művészeti alkotói támogatásra,
II.  Művészeti pályakezdői támogatásra,
III.  Művészeti ösztöndíjra.

A művészeti támogatást a városban élő vagy Szegedhez kötődő, bármely művészeti ágban működő hivatásos és amatőr művészek (írók, költők, képzőművészek, iparművészek, fotósok, filmesek, zeneművészek, előadóművészek, táncosok, rendezők, népművészek, művészeti kutatásokat végzők, művészeti szakírók stb.), továbbá művészeti felsőoktatási intézményben tanulók kaphatják. A támogatás kizárólag magánszemélyek számára, pályázat útján nyerhető el. Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat.

I.  Alkotói támogatás jelentős művészi vállalkozás megvalósításához (pl. regény, verseskötet, zenemű, film és egyéb előadás anyagának megírása, összeállítása, kiadvány előkészítése, sajtó alá rendezése, kiállításra való felkészülés, anyag összeállítása, katalógus létrehozása, szerepre, fellépésre, rendezésre való felkészülés, művészeti kurzuson, posztgraduális művészeti képzésen való részvétel, tanulmányút stb.) kérhető. Nem pályázhat, aki a 3 megelőző évben (2016-2018) alkotói vagy pályakezdői támogatásban részesült. A támogatás összege: 100.000 – 300.000 Ft.
A pályázati célt a pályázónak 2019 folyamán kell megvalósítania. Ennek módját és várható időpontját a pályázatban világosan ki kell fejtenie.

II.  Pályakezdői támogatást 35 évnél fiatalabb szegedi alkotók a művészi pályakezdéssel kapcsolatos gondok enyhítésére kérhetnek. Nem pályázhat az, aki pályakezdői vagy alkotói támogatásban már részesült.
A támogatás összege: 100.000 – 300.000 Ft.
A pályázati célt a pályázónak 2019 folyamán kell megvalósítania. Ennek módját és várható időpontját a pályázatban világosan ki kell fejtenie.

III.  Művészeti ösztöndíjra pályázhat bármely művészeti ágban, felsőoktatási intézményben művészeti képzésben résztvevő, állandó szegedi lakhellyel rendelkező vagy szegedi művészeti intézményben dolgozó művészjelölt vagy művész. Az ösztöndíj alapvető feltétele, hogy az ösztöndíjas Szeged város művészeti életét gazdagítsa. Az ösztöndíjassal kötött szerződés mindenkor a pályázó személyéhez igazodik. Művészeti ösztöndíj 2-6 félévre adható, tanévenként 10 hónapra. A támogatás összege: a mindenkori minimálbér.

Pályázni kizárólag adatlapon lehet. Az adatlap és mellékletei, valamint a szükséges nyilatkozatok letölthetők az Internetről: a www.regi.szegedvaros.hu címről (Pályázatok). Adathiány, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló valamint az adatkezelési nyilatkozat hiánya a pályázatból való kizárást eredményezi.

Beadási határidő: 2019. március 22.

A pályázatokat az alábbi címre kell postázni:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Közszolgáltatási Iroda
Művelődési Osztály titkársága
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

A döntés várható határideje: 2019. május 5. A döntés felülbírálata nem kérhető. A pályázatok visszaküldésére az önkormányzatnak nincs lehetősége. A művészeti támogatások átadására a Szeged Napja ünnepségsorozat keretei között kerül sor.

Letölthető anyagok:

Művészeti támogatások – pályázati felhívás

Alkotói pályázat adatlapja

Művészeti ösztöndíj adatlapja

Művészeti pályakezdői pályázat adatlapja

Közpénz közzétételi kérelem

Közpénz nyilatkozat

Adatkezelési hozzájárulás nyilatkozat