Nyugdíjas egyesületek, alapítványok programjainak támogatása 2018

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága
pályázatot hirdet
a 2018. évi Idősügyi támogatási keretre

„Nyugdíjas egyesületek, alapítványok programjainak támogatása”
címmel

1. A pályázat célja:
Nyugdíjas egyesületek, alapítványok programjaihoz támogatás biztosítása.

A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság (továbbiakban: Bizottság) pályázati úton az Idősügyi támogatási keretből (továbbiakban: Keret) támogathatja:
a) nyugdíjas egyesületek által szervezett programokat,
b) nyugdíjas egyesületek közötti kapcsolattartást, és ezek megvalósítását biztosító kezdeményezéseket,
c) az aktív időskor fenntartását célzó programokat,
d) az idősek közösségi kapcsolattartásának segítését, a generáción belüli szolidaritás erősítését,
e) egyéb, méltánylást érdemlő egyedi, ágazathoz kapcsolódó programokat, célok megvalósítását.

Támogatás alapítványnak csak rendezvények, programok megvalósítására adható.

2. A pályázók köre:
a) A Bizottság a Keretből azon egyesületek, alapítványok számára nyújt támogatást, amelyek törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól kiállított kivonatában vagy alapszabályában, alapító okiratában szerepel idősekre, nyugdíjasokra vonatkozó tevékenység.
b) A Bizottság azon 2. a) pontban szereplő szervezetek számára nyújt támogatást, amelyek támogatott tevékenységüket szegedi lakosok (idős emberek) javára végzik. Az egyesületek, alapítványok esetén feltétel a szegedi székhely, vagy Szegeden működő tagszervezet, csoport, melynek támogatására, programjának megvalósítására irányul a pályázat.

3. Rendelkezésre álló keretösszeg: 5.100 eFt.

4. Pályázati támogatás mértéke:

Pályázati úton megítélhető támogatási összeg felső határa 300 eFt.
A Bizottság a pályázatok elbírálás során fenntartja magának a döntés jogát, hogy a beadott pályázatok közül melyiket, milyen mértékű támogatásban részesíti.

5. A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25. napja.

A Pályázati űrlapot számítógéppel 1 példányban kell kitölteni és az alábbi címre kell benyújtani:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Letölthető anyagok:

Nyugdíjas egyesületek, alapítványok programjainak támogatása 2018 – pályázati felhívás

Nyugdíjas egyesületek, alapítványok programjainak támogatása 2018 – pályázati űrlap

Nyugdíjas egyesületek, alapítványok programjainak támogatása 2018 – szabályzat

Nyugdíjas egyesületek, alapítványok programjainak támogatása 2018 – koncepció