Pályázati felhívás – Nyugdíjas egyesületek, alapítványok programjainak támogatása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága
pályázatot hirdet
a 2017. évi Idősügyi támogatási keretre
„Nyugdíjas egyesületek, alapítványok programjainak támogatása”
címmel

A pályázat célja:
Nyugdíjas egyesületek, alapítványok programjaihoz támogatás biztosítása.

A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság (továbbiakban: Bizottság) pályázati úton az Idősügyi támogatási keretből (továbbiakban: Keret) támogathatja:
a) nyugdíjas egyesületek által szervezett programokat,
b) nyugdíjas egyesületek közötti kapcsolattartást, és ezek megvalósítását biztosító kezdeményezéseket,
c) az aktív időskor fenntartását célzó programokat, d) az idősek közösségi kapcsolattartásának segítését, a generáción belüli szolidaritás erősítését,
e) egyéb, méltánylást érdemlő egyedi, ágazathoz kapcsolódó programokat, célok megvalósítását.

Támogatás alapítványnak csak rendezvények, programok megvalósítására adható.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázat 2017. augusztus 10. és augusztus 31. között nyújtható be.

A Pályázati űrlapot számítógéppel 1 példányban kell kitölteni és az alábbi címre kell benyújtani:

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Letölthető pályázati anyagok:

Pályázati felhívás

Pályázati űrlap

Koncepció

Szabályzat