Sport keret 2021. – Utánpótlás-nevelés támogatása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a 2021. évi Sport keret – Utánpótlás-nevelés támogatása címmel

A pályázat célja: azon sportszervezetek támogatása, amelyeknek elsődleges célja az utánpótláskorú sportolók nevelése.
A kérelmek elbírálása során előnyt élvez azon sportszervezet, amelyik az alábbi elvárások közül eleget tesz valamelyiknek:

1. Az utánpótlás-nevelés érdekében rendelkezik bázisiskolával, és együttműködésüket részletes, kétoldalú megállapodás rögzíti.

2. Az utánpótlásból kinövő sportolója számára saját egyesületen belül biztosítja a lehetőséget ahhoz, hogy a felnőtt korcsoportba fellépve folytathatja az élvonalban a versenyzést.

3. Együttműködési megállapodást köt más szegedi sportszervezettel, amely vállalja, hogy befogadja és versenyezteti a felnőtt korcsoportot elérő sportolóját.

A pályázat keretösszege:    10 millió forint

Pályázhatnak:
adószámmal, bankszámlaszámmal rendelkező, szegedi székhelyű sportszervezetek (szakosztályi bontásban), továbbá olyan szervezetek, melyeknek Szegeden működik hivatalos tagszervezete vagy telephelye, vagy tevékenységét a szegedi lakosok szolgálatára végzi.

Nem pályázhatnak:
–  alapítványok, politikai jellegű szervezetek, pártok, magánszemélyek,
– látvány-csapatsportágakat (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, jégkorong, vízilabda, röplabda) képviselő sportszervezetek,
– azon szervezetek, amelyek az önkormányzattal kötött együttműködés keretében a tárgyévben egyéb költségvetési előirányzatból támogatást kapnak, kivéve, ha a pályázat tárgya az együttműködési megállapodás céljától eltérő tárgyú.

A tárgyévben a Sport keretre egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben egy cél, egy konkrét program támogatását kérheti. Több cél együttes megnevezése a pályázatból való kizárással járhat. Az igényelhető összeg a megvalósítani kívánt cél bekerülésének legfeljebb 35 %-a lehet. A támogatási összeg alsó határa 50 ezer forint.

Pályázni kizárólag a „Sport keret pályázat – 2021 – Utánpótlás-nevelés” adatlapon lehet.

A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályának címezve (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.), egy példányban kell benyújtani, illetve postára adni, „Sport keret pályázat – 2021 – Utánpótlás-nevelés” megjelöléssel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 9.
(amennyiben postán adják fel, a postára adás dátumát kell figyelembe venni). A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázók írásos értesítést kapnak.

Letölthető nyomtatványok:

Sport keret 2021. – Felhasználási koncepció

Sport keret 2021. – Adatlap

Sport keret 2021. – De minimis nyilatkozat

Sport keret 2021. – Pályázati felhívás

Sport keret 2021. – Közpénz nyilatkozat

Sport keret 2021. – FSZSB döntés