Szeged Város Közösségéért Közalapítvány pályázata – 2021

Szeged Város Közösségéért Közalapítvány
2021. évi Pályázati Felhívása

A Szeged Város Közösségéért Közalapítvány pályázatot ír ki a Szegeden működő, a szociális ágazatban, a gyermek- és ifjúságvédelem, a határon túli és regionális kapcsolatok, a kultúra, az oktatás valamint a sport területén tevékenykedő szervezetek támogatására.
Olyan programokkal lehet pályázni, melyek megvalósítására 2021. július 1. és december 31. között kerül sor.
Egy pályázó legfeljebb 250.000,- Ft összegű támogatást igényelhet.
Pályázni legalább 20 % önerő megléte esetén lehet.
Jelen pályázati fordulóban 1 pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be.

További információt az szvkk.szeged@gmail.com e-mailcímen adunk.
Benyújtási határidő: 2021. június 21.
Elbírálási határidő: 2021. június 30.

A pályázatot a www.szegedvaros.hu oldalról letölthető adatlap kitöltésével postai úton (Szeged, Széchenyi tér 10.), valamint az szvkk.szeged@gmail.com e-mailcímre pdf formátumban kell benyújtani.

Pályázni a mellékelt adatlapon lehet.