A 2018. évi Sport keret kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága megtárgyalta a 2018. évi Sport keretre beérkezett kérelmeket,…

A Kulturális keret 2018. évi kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési…

2018. évi Ifjúsági keret kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága  megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési…

A Kulturális keret 2017. évi kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési…

Ifjúsági keret 2017. évi kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési…

Művészeti támogatások 2017

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata művészeti mecenatúrájának részeként PÁLYÁZATOT   HIRDET I.  MŰVÉSZETI  ALKOTÓI  TÁMOGATÁSRA, II.  MŰVÉSZETI  PÁLYAKEZDŐI …

A 2016. évi Oktatási keret kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési…

A 2016. évi Ifjúsági keret kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési…

Pályázat – Idegenforgalmi támogatási keret 2016

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a 2016. évi Idegenforgalmi támogatási keretre.

A pályázat célja: szegedi turisztikai rendezvények, fesztiválok, tanulmányutak, továbbképzések és a tartózkodási idő növelését szolgáló fejlesztések, illetve Szegedet és térségét reprezentáló kiadványok, programajánlatok megjelenésének támogatása.

A pályázat keretösszege: 4.000.000 forint.

Pályázhatnak:
Idegenforgalmi tevékenységet végző szegedi székhelyű vagy szegedi telephellyel rendelkező jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, nem önkormányzati szervezetek, egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok, melyek tevékenységüket a szegedi lakosok szolgálatára végzik. Csak adószámmal és bankszámlával rendelkező szervezetek pályázhatnak. Figyelem: alapítvány csak program megvalósításához kérhet támogatást. 

Pályázat – Ifjúsági támogatási keret 2016

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
2016. évi Ifjúsági támogatási keretre.

A pályázat célja:
„A” kategória: gyermek és/vagy ifjúsági szférát jelentős mértékben megmozgató, legfeljebb városi szintű, a fiatalok kreativitásának megmutatására alkalmas rendezvények, amelyek hagyományok teremtésére és ápolására is alkalmasak
-„B” kategória: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, ifjúsági közösségi terek fejlesztésére
-„C” kategória: táborozások

A pályázat keretösszege: 3.000.000 forint. 

A szegedi könyvkiadás támogatása 2016 – pályázat

Szeged Megyei Jogú Város űönkormányzata
a 2016. évi  Ünnepi Könyvhét alkalmából
pályázatot hirdet
a szegedi könyvkiadás támogatására.

A pályázat keretében támogatás igényelhető könyvek kiadásához, létrehozásához kapcsolódó költségek fedezetére (nyomdaköltség, szerkesztés, illusztráció, fotódokumentáció).
Pályázatot nyújthatnak be: a városban élő vagy Szegedhez kötődő alkotók. 

Felhívás – művészeti pályázatokra 2016

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
művészeti mecenatúrájának részeként
 
pályázatot hirdet
 
I.  Művészeti alkotói támogatásra,
II.  Művészeti pályakezdői támogatásra,
III.  Művészeti ösztöndíjra.
 
A művészeti támogatást a városban élő vagy Szegedhez kötődő, bármely művészeti ágban működő hivatásos és amatőr művészek (írók, költők, képzőművészek, iparművészek, fotósok, filmesek, zeneművészek, előadóművészek, táncosok, rendezők, népművészek, művészeti kutatásokat végzők, művészeti szakírók stb.), továbbá művészeti felsőoktatási intézményben tanulók kaphatják.
A támogatás kizárólag magánszemélyek számára, pályázat útján nyerhető el. Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat. 

Pályázat – Idősügyi támogatási keret 2016

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási és Szociális és Sportbizottsága

pályázatot hirdet
a 2016. évi Idősügyi támogatási keretre
„Nyugdíjas egyesületek, alapítványok programjainak támogatása”
címmel

1. A pályázat célja:
Nyugdíjas egyesületek, alapítványok programjaihoz támogatás biztosítása. 

Pályázat – Idősügyi támogatási keret 2016

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási és Szociális és Sportbizottsága
pályázatot hirdet
a 2016. évi Idősügyi támogatási keretre
„Idősügyi területen működő szervezetek működésének és programjainak támogatása”
címmel

1. A pályázat célja:
Az idősügyi területen működő szervezetek programjainak, tevékenységének, működésének támogatása. 

Pályázat – Fogyatékosügyi támogatási keret 2016

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási és Szociális és Sportbizottsága
pályázatot hirdet
a 2016. évi Fogyatékosügyi támogatási keretre

1. A pályázat célja:
A fogyatékkal élő személyek érdekérvényesítésének támogatása, a fogyatékos személyek és családjaik életvitelének, életminőségük javítása, rehabilitációjának elősegítő programok, továbbá a szervezet folyamatos működésének támogatása. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjában (továbbiakban: HEP) foglalt intézkedésekhez kapcsolódóan, az abban foglalt célok elősegítése. 

Felhívás – a “Szeged Kultúrájáért” díj kitüntetésre való ajánlásra

 

Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló, többször módosított 17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet szabályozza a "Szeged Kultúrájáért" díj adományozását. Eszerint:
A "Szeged Kultúrájáért" díj adományozható tevékenységük révén Szegedhez kötődő személyeknek, akik Szeged város kulturális közéletében meghatározó személyiségek, illetve érdemeket szereztek a kulturális örökségek megóvásában, tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és nemzetközi elismerést szereztek, ezzel is hozzájárulva Szeged város értékeinek gyarapításához. 

Pályázat – SZMJV ösztöndíj

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 2015/2016-os tanévre a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola nappali tagozatán tanuló, kiemelkedő teljesítményt elért diákok tanulmányainak anyagi támogatására az alábbi feltételekkel. 

Pályázati felhívás

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.)  23. §-a alapján.