Adatvédelmi információk

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR)  a GDPR 37. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a következő dokumentumokat tesszük közzé.

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége /2019. október 1-től/:
  • neve: dr. Zelei Zoltán
  • levelezési címe: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.
  • e-mail címe: dpo@szeged.eu
  • telefonszáma: +36 62 564-389

Szeged Megyei Jogú Város PH Általános adatkezelési tájékoztatója

Adatkezelési tájékoztató – Szeged Portál (www.regi.szegedvaros.hu) és Közbeszerzési Portál (kozbeszerzes.szeged.eu) weboldalakon kezelt személyes adatokkal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – az elektronikus beléptetési rendszer alkalmazásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – az ingyenes WiFi szolgáltatás használatával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – az Önkormányzat jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése: lakásbérleti jogviszony iránti/lakás bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem, valamint lakás értékesítés, lakáscsere ügyintézésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – művészeti támogatás pályázat (magánszemélyek részére), egyedi támogatási kérelemmel kapcsolatban magánszemélytől

Adatkezelési tájékoztató – támogatási keret pályázatok, egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Fogyatékosügyi támogatási keret pályázathoz

Adatkezelési tájékoztató – Idősügyi támogatási keret pályázathoz

Adatkezelési tájékoztató – Sportszervezetek működési támogatása, rendezvény szervezés, sportszervezetek utánpótlás-nevelés támogatásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Sportszervezetek adatbázisával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Adásvételi szerződések, szolgalmi jogot biztosító megállapodásokkal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Bérlők kérelmének, panaszával és a bérlőkkel szembeni panaszokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Elővásárlási jog gyakorlásáról adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Jelzálogjog törléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Kisajátítással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Társasházi ügyekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató – Ajánlóívek

Adatkezelési tájékoztató – Bírósági ülnökök megválasztása

Adatkezelési tájékoztató – Helyi önkormányzati képviselő

Adatkezelési tájékoztató – Országgyűlési képviselő választással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Választási névjegyzék

Adatkezelési tájékoztató – Hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – A Közgyűlés bizottságainak működésével összefüggő ügyviteli feladatok ellátásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Ingatlanok haszonbérbeadásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Időskorúak támogatása-Idősek Világnapja alkalmából elnevezésű támogatás ügyintézésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – beiskolázási támogatás ügyintézésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – A kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői munkaszerződésének/megbízási szerződésének létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – A közgyűlési/bizottsági előterjesztések keretében történő, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek megválasztására, visszahívására vonatkozó tulajdonosi döntések előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – A közgyűlési/bizottsági előterjesztések keretében történő, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok állandó könyvvizsgálóinak megválasztására, visszahívására vonatkozó tulajdonosi döntések előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – A közgyűlési/bizottsági előterjesztések keretében történő, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására, visszahívására vonatkozó tulajdonosi döntések előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – A közgyűlési/bizottsági előterjesztések  keretében történő, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok  szerződései jóváhagyásának előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Ebösszeírással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázattal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Ingatlantulajdonos önkormányzat véleménye oktatási intézményvezető álláshelyre pályázókról, vezetői megbízás visszavonásáról

Adatkezelési tájékoztató – Önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatban (Szeged Kultúrájáért díj, Kölcsey-érem, Szeged Sportolója díj, Szeged Sportjáért díj, Díszpolgári cím, Pro Urbe díj, Szegedért Emlékérem, Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékérem, Pedagógus Életmű díj)

Adatkezelési tájékoztató – Könyvtámogatási pályázattal, Év Könyve díjjal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Esélyt a középiskolás tehetségnek pályázattal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Nemzetközi kulturális kapcsolatok támogatásaival kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Óvodai fellebbezéssel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Kötelező óvodai nevelés alóli felmentéssel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Projektekkel kapcsolatban (YOUMIG, Rediscover)

Adatkezelési tájékoztató – Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek nyilvántartásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Szeged Ifjú Tehetsége, Szeged Ifjú Tehetségéért díjjal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Városi Tanulmányi Ösztöndíjjal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Keresztrejtvény megfejtés beküldésével kapcsolatosan

Adatkezelési tájékoztató – Bérkompenzációval kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Helyiséggazdálkodással, helyiségek értékesítésével, bérbeadással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Lakásbérlettel, valamint lakás értékesítésével, illetve -cserével kapcsolatosan

Adatkezelési tájékoztató – Az „Adjon nevet Szeged új uszodájának” című kérdőívvel kapcsolatosan

Adatkezelési tájékoztató – Választókörzeti keret felhasználásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Ingyenes Wifi elérés biztosításával kapcsolatban (Belváros)

Adatkezelési tájékoztató – Alkalmazási kérelemmel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – ASP GAZD program használatával kapcsolatban (Kötelezettségvállalás, bejövő számla érkeztetése, utalványrendelet készítése), ha az érintett magánszemély

Adatkezelési tájékoztató – Beérkező, illetve hivatali kezdeményezésű papír alapú és digitális iratok iktatásával kapcsolatban, ha az érintett magánszemély

Adatkezelési tájékoztató – Képviselői tevékenység elősegítésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Köztartozásmentesség ellenőrzésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Szakmai gyakorlattal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Szerződéskötéshez szükséges átláthatósági nyilatkozattal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Településrészi önkormányzati választással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Ügyféladatok kezelése tisztségviselői, jegyzői, helyi önkormányzati képviselők fogadóóráival és fórumaival kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok kezelésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Vállalkozási, adásvételi, szolgáltatási, építési-beruházási szerződés kötésével kapcsolatban, ha a szerződő fél magánszemély

Adatkezelési tájékoztató – Szociálisan rászorultak részére izzó támogatással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Helyi önkormányzati képviselő és nem képviselő bizottsági tag jogviszonyának létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – a “Szeged főutcája a Tisza” szavazással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – 3,5 tonna össztömeget meghaladó teherjármű, autóbusz tárolóhely alkalmasságára vonatkozó igazolási eljárással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Helyi természetvédelmi terület vonatkozásában kiadandó szakhatósági állásfoglalással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Hulladékkal kapcsolatos ügyintézéssel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Közmű- és Környezetgazdálkodással összefüggő hatósági tájékoztatás kérésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Közmű- és Környezetgazdálkodással összefüggő panaszok és egyéb észrevételek intézésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Útvonal- és behajtási engedély korlátozott forgalmú útszakaszokkal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Vízgazdálkodási és környezetvédelmi hatáskörrel összefüggő hatósági eljárással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Zajkibocsátással kapcsolatos ügyintézés: kérelem – üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására, állampolgári panasz, felmentés kérése, megadásával kapcsolatban (éjszakai munkavégzés)

Adatkezelési tájékoztató – Közterület-használati ügyekben

Adatkezelési tájékoztató – Termőföld adásvételi illetve haszonbérleti szerződés hirdetményi közzététele elővásárlási ill. előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatban

 Adatkezelési tájékoztató – Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyekben

Adatkezelési tájékoztató – Hatósági hirdetmények közzétételével kapcsolatban (pl. árverés, ismeretlen címzett, stb.)

Adatkezelési tájékoztató – Hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatban (pl.: tény, adat igazolására)

Adatkezelési tájékoztató – Gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatban (apaság bírói megállapítása, apaság vélelmének megdöntése, apai elismerő nyilatkozat)

Adatkezelési tájékoztató – Házassági név módosításával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Anyakönyvi ügyekben többnyelvű formanyomtatvány kiállításával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Születés anyakönyvezésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Házasság anyakönyvezésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Haláleset anyakönyvezésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Adatszolgáltatással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Apai elismerő nyilatkozat megtétele születendő, illetve megszületett gyermekre, reprodukciós eljárásból származó gyermek esetén a szülők megállapodásával kapcsolatban a gyermek születési családi nevéről

Adatkezelési tájékoztató – Házasság felbontásának anyakönyvezésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Születési, házassági, halotti, bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat kiállításával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Honosítással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Magyar állampolgár külföldön történ anyakönyvi eseményének Magyarországon történő anyakönyvezésének előkészítésével kapcsolatban (jegyzőkönyv felvétele, adatrögzítés)

Adatkezelési tájékoztató – Örökbefogadással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Születési családi és/vagy utónév, valamint házassági név megváltoztatásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Fórumra meghívandó szakszervezeti képviselők adataival kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Közalapítványok esetében az alapítót érintő ügyviteli feladatok ellátásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Közgyűlés ügyviteli feladatainak ellátásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Kereskedelmi és kisvállalkozói hatósági ellenőrzési eljárással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Kereskedelmi tevékenységek bejelentésével, üzletek működési engedélyének kiadásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Telephely létesítésének bejelentésével, telephely engedélyezésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Vásárok, piacok engedélyezésével, bevásárlóközpontok, helyi termelői piacok szolgáltatás bejelentési eljárásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Zenés, táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Birtokvédelmi eljárás lefolytatásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Címigazolás kiállításával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Címképzéssel, adattisztítással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Hagyatéki eljárás során vagyonleltár felvétele és a hagyatéki eljárásban való közreműködéssel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Közterületek, magánutak, tanyák elnevezésének előkészítésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Közterületen eb póráz nélküli sétáltatása miatt indított közigazgatási eljárással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Lakcím fiktívvé nyilvánításával, lakcím fiktiválás átvezetésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Méhek bejelentésével kapcsolatos nyilvántartás vezetésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Parlagfű és allergén gyomnövény elleni védekezési kötelezettség ellenőrzése, adott esetben eljárás lefolytatása, határozathozatallal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Szeged város név-, címer-, jelképhasználat engedélyezésének előkészítésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Üzletszerű ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet folytató magánszemélyek, egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Üzletszerű ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet folytató magánszemélyek, egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Üzletszerű ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységtől eltiltás és az eltiltott magánszemélyek, egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Vadkár megállapításával kapcsolatos eljárás lefolytatásával kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Elektronikus belépőkártyákkal kapcsolatos nyilvántartás

Adatkezelési tájékoztató – IT-Osztály beléptetőrendszerrel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Biztonsági kamerákkal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – a “Trianon 100 – Szeged” pályázattal kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve a következményeinek elhárítása érdekében a 70 éven felüliek ellátásról szóló SZMJV Önkormányzata 10/2020. (III.18.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Szülési támogatás ügyintézésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Tűzifaosztással kapcsolatban rászorulók részére

Adatkezelési tájékoztató – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézményeknél intézményvezetői és gazdasági vezetői megbízás, valamint vezető állású munkaviszony betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatosan

Adatkezelési tájékoztató – Hírlevél szolgáltatással kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – a közterület-felügyeleti csoporthoz érkező telefonos bejelentések rögzítésével kapcsolatosan

Adatkezelési tájékoztató – Együttműködési megállapodásokkal, vagyonkezelési szerződésekkel, támogatási szerződésekkel (pl.: képviselői keretből), településrendezési szerződésekkel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató – Választási Bizottság tagjainak megválasztásával és megbízásával kapcsolatban