Ügyfél elégedettség mérés a szexuális és nemi kisebbséghez tartozó szegedi lakosok részére

Az alábbi kérdőív kitöltése anonim módon történik. Célja annak megismerése, hogy Ön milyen, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló a 2003. évi CXXV. törvény szerint meghatározott, az esélyegyenlőséget, az egyenlő bánásmódot megsértő magatartással, hátráltatással találkozik a szegedi önkormányzati fenntartású, illetve a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása önkormányzati feladatot ellátó intézményeiben. Lehetősége van arra is, hogy a tapasztalatai alapján pozitív véleményt adjon.
A beérkezett kérdőíveket az önkormányzat megvizsgálja és amennyiben szükséges, az érintett intézmények felé intézkedéseket tesz. A kitöltött kérdőívek kétévente – a Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP) felülvizsgálata során – kiértékelésre kerülnek.