Felhívás bérleti díj fizetési kötelezettség alóli mentességről

Tisztelt Ügyfeleink, Bérlőink!

A kormányzati döntéseken alapuló korlátozó intézkedések és a koronavírus okozta járványügyi helyzetre tekintettel tett ajánlások következtében, valamint a gazdasági következmények enyhítése érdekében, segítve ezzel azokat a Szegeden működő vállalkozásokat, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató cégeket és természetes személyeket, amelyek önkormányzati tulajdonban álló üzlethelyiségeket használnak, Szeged MJV Önkormányzata rendeletet alkotott a veszélyhelyzet idején az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérleti díj fizetési kötelezettség alóli mentességről (12/2020. (III. 25.) önk. rend.).
A rendelet teljes szövege az alábbi linken érhető el: https://regi.szegedvaros.hu/rendeletek/

A rendeletben foglaltak szerinti azon bérlők, akik 2020. március 11. és 2020. március 31. között az önkormányzati tulajdonú üzletüket bezárták és az üzlethelyiségben folytatott kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenységüket legkésőbb 2020. április 1 napjától szüneteltetik, bérleti díj fizetési kötelezettségük teljesítése alól mentességet kapnak 2020. április 1. napjától a veszélyhelyzet elhárulásáig.
A bérleti díj teljesítése alóli mentesség a veszélyhelyzet idejére, de legfeljebb 2020. június 30. napjáig biztosítható.
A mentességhez a kereskedelmi tevékenységet folytató bérlőknek a rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatot kell tenniük Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Kereskedelmi Csoportjánál, mely nyilatkozat az alábbi helyen érhető el: https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugy/147

Figyelemmel Magyarország Kormányának a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletében 2020. március 28. napjától bevezetett kijárási korlátozásra, a nyilatkozatot elsődlegesen elektronikus úton az https://epapir.gov.hu oldalon, valamint ügyfélkapun/cégkapun keresztül küldhetik meg a Hivatal részére, ezen kívül a Szeged, Széchenyi tér 11. sz. alatt e célra kihelyezett gyűjtőládában helyezhetik el. Lehetőség van továbbá a nyilatkozat elsőbbségi küldeményként postai úton történő megküldésére.

Az önkormányzati tulajdonú üzletben szolgáltatási tevékenységet folytató bérlők az IKV Zrt-nél kötelesek bejelenteni a szolgáltatási tevékenységük szüneteltetését és üzletük átmeneti zárva tartását a rendelet 2. és 3. számú mellékletei szerinti nyilatkozat benyújtásával. Ezen formanyomtatványok az IKV Zrt. honlapján (www.ikv.hu) érhetők el.

Felhívom a figyelmet, hogy a formanyomtatványok benyújtási határideje: 2020. április 8.

Szeged, 2020. március 26.

Dr. Martonosi Éva
jegyző