Óvodától az érettségéiig – a kompetencia alapú oktatás Szegeden” című projekt

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009-ben támogatást nyert a TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0076 azonosítási számú, „Óvodától az érettségéiig – a kompetencia alapú oktatás Szegeden” című projekt 2009. június 2-től 2010. augusztus 31-ig tartó megvalósítására.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával mintegy 172 millió Ft-ból valósult meg az alábbi nyolc feladatellátási helyen:

 • Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága, Tisza-parti Óvoda
 • Alsóvárosi Általános Iskola
 • Béke Utcai Általános Iskola
 • Rókusvárosi II. Sz. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 • Tisza-parti Általános Iskola
 • Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola József Attila Tagintézménye
 • Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Szeged-Móravárosi Tagintézménye
 • Szeged Városi Kollégium Fodor József Tagintézménye
   

A megvalósítást ötéves fenntartási időszak követi. Az erre irányuló munkát már 2010 szeptemberétől megkezdték az intézmények, és a 2011. 05. 06-tól 2012. 05. 05-ig tartó fenntartási ciklusban is – a pályázatii kiírás szerint és a fenntartó által elfogadott pedagógiai programok alapján – mind a nyolc feladatellátási helyen folytatták a kompetencia alapú oktatás módszertanának, az új tanulásszervezési eljárásoknak a további alkalmazását, a vállalt programelemek teljesítését, valamint az elért eredmények fenntartását, bővítését, gazdagítását.

Ebben az időszakában is kiemelt figyelmet kapott az új pedagógiai eszközrendszer minél szélesebb körben történő alkalmazása, a módszertani kultúra korszerűsítése, a szegregációmentes, együttnevelési környezet továbbfejlesztése, a digitális írástudás elterjesztése és mindennapi gyakorlattá válásának elősegítése.
 
Az összesített adatok a szerződésben rögzített értékek többségének emelkedését mutatják:

 • bevont tanulócsoportok száma (50 csoport helyett 54)
 • bevont pedagógusok száma (52 fő helyett 58)
 • a szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséggel foglalkoztatott tanulók száma (343 fő helyett 432)
 • a matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséggel foglalkoztatott tanulók száma (370 fő helyett 392)
 • kollégiumban a szociális, életviteli és környezeti, valamint életpálya-építési kompetencia területen foglalkoztatott tanulók száma (43 fő helyett 46)
 • a választott idegen nyelvi kompetencia terület tanulói létszáma (107 fő helyett 117)
 • a választott szociális, életviteli, környezeti kompetencia terület tanulói létszáma (331 fő helyett 386)
 • tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatásban részesülő csoportok száma (14 csoport helyett 16)
 • IKT-val segített tanórák aránya (25,83% helyett 31,9%)

A szerződésben szereplő értékekkel megegyező számban teljesültek az alábbi indikátorok:

 • óvodai programcsomag szerint foglalkoztatott gyermekek száma (25 fő)
 • moduláris programok száma (13 db)
 • témahetek száma (14 db)
 • három hetet meghaladó projektek száma (7 db)
 • IPR-módszerrel oktatott órák aránya (40%)

Minimális csökkenés kizárólag egy területet érintett:

 • a választott életpálya-építési kulcskompetencia területen foglalkoztatott tanulók száma (44 fő helyett 43)

A fenntartási ciklus végén az intézmények áttekintették a vállalt és teljesített mutatókat, valamint összegezték a tapasztalatokat. Beszámolóikban valamennyien sikeresnek értékelték ezt az időszakot is.