Hirdetmény – Településrészi önkormányzati választás 2020

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 62. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület – szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint – valamely településrész sajátos érdekeinek képviseletére településrészi önkormányzatot hozhat létre települési képviselőkből és más, az adott településrészen élő választópolgárokból.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (X. 25.) önkormányzati rendeletének 84. §-a a településrészi önkormányzatok megválasztása eljárási rendjét az alábbiak szerint szabályozza:

1. A településrészi önkormányzat tagjaira a településrészen lakó választópolgárok a Polgármesteri Hivatal által biztosított ajánlóíven tehetnek javaslatot.

2. A javaslatnak tartalmaznia kell:

– a javaslatot tevő személy nevét, születési nevét, személyi azonosító jelét, lakóhelyét,

valamint

– a jelölt személy nevét, születési nevét, személyi azonosító jelét, lakóhelyét.

3. Jelölt az lesz, akire a településrészen lakó választópolgárok ajánlást tesznek és azt a jelölt elfogadja.

4. A jelölés leadásának ideje és helye a következő:

Tápé városrészben:
2020. január 6. hétfő 15-18 óra
2020. január 7. kedd 15-18 óra
Helyszín: a Polgármesteri Hivatal Tápéi Kirendeltségének Ügyfélszolgálati Irodája (Szeged, Honfoglalás utca 73.)
Településrész határa:
Maros folyó, folytatásaként a Tisza folyó a Körtöltés vonaláig – Körtöltéstől az Irinyi János utca  páratlan oldala a Zágráb utcáig – a Zágráb utca páratlan oldala a Gerle utcáig – a Gerle utca páratlan oldala a Medveszőlő utcáig – Medveszőlő utca Szeged közigazgatási határáig – Szeged közigazgatási határa a Maros folyóig – Maros folyótól a Tisza folyó a Körtöltés vonaláig

Szőreg városrészben:
2020. január 8. szerda 15-18 óra
2020. január 10. péntek 15-18 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Szőregi Kirendeltségének Ügyfélszolgálati Irodája (Szeged, Szerb utca 21.)
Településrész határa:
Kamaratöltés a Makai úttól Szeged közigazgatási határáig – Szeged közigazgatási határa a Kamaratöltésig – Kamaratöltés a Makai útig

Kiskundorozsma városrészben:
2020. január 13. hétfő 15-18 óra
2020. január 15. szerda 15-18 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltségének Ügyfélszolgálati Irodája (Szeged, Negyvennyolcas utca 12.)
Településrész határa:
Budapest – Szeged vasúti töltés a Bajai útig – Bajai út Szeged közigazgatási  határig – Szeged közigazgatási határa a Budapest – Szeged  vasúti töltésig

Gyálarét városrészben:
2020. január 9. csütörtök 15-18 óra
2020. január 11. szombat 9-12 óra
Helyszín: Gyálaréti Művelődési Centrum (Szeged, Koszorú utca 39.)
Településrész határa:
Apály utca mind két oldala – Apály utca vonala a Tisza folyóig – Tisza folyó /folyás irány szerinti/ Szeged közigazgatási határáig – Holt -Tisza az Apály utca vonaláig

A jegyző jogosult és köteles ellenőrizni a megjelentek személyazonosságát és lakcímét (lakóhely, tartózkodási hely).

Az egyes településrészek utcajegyzékét a www.regi.szegedvaros.hu oldalon, és az ügyfélszolgálati irodákon lehet megtalálni.

                                    Dr. Botka László
polgármester

Tápéi utcajegyzék

Szőregi utcajegyzék

Kiskundorozsmai utcajegyzék

Gyálaréti utcajegyzék