Újabb intézkedéseket hozott Botka László, Szeged polgármestere – 2020. március 27.

Hosszabbítás a szociális lakások bérlőinek a rendkívüli járványügyi helyzetben

Botka László polgármester a rendkívüli járványügyi helyzet miatt rendeletben hosszabbította meg azoknak a határozott idejű szociális bérlőknek a lakásbérleti szerződését

  • akiknek a március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet előtt járt le a bérleti jogviszonyuk, kérelmüket ugyan határidőben benyújtották, de még nem bírálták el,

illetve

  • akiknek a veszélyhelyzet hatálybalépését követően szűnt, szűnik meg a bérleti jogviszonyuk.

Esetükben a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított 60. napon szűnik meg a lakásbérleti szerződésük.
A polgármester azért döntött így, mert a rendkívüli járványügyi helyzetben a személyes ügyintézés veszélyforrást jelent, és a szükséges igazolások beszerzése is komoly nehézségekbe ütközik.

Mentesítés a közterület-használati díj fizetési kötelezettség alól a veszélyhelyzet elhárulásáig

Botka László polgármester döntött, az önkormányzat a gazdasági következmények enyhítése érdekében segíti azokat a Szegeden működő vállalkozásokat, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató cégeket és természetes személyeket, amelyek, akik érvényes közterület-használati engedély birtokában közterület-használatot folytatnak.
A polgármester elrendelte,

  • azok a vállalkozások, amelyek amelyek a közterületen lévő felépítményben folytatott tevékenységüket március 31-ig teljes mértékben megszüntetik, április 1-jétől mentességet kapnak a közterület-használati díj fizetési kötelezettsége alól a veszélyhelyzet elhárulásáig.
  • azok vállalkozások, amelyek olyan érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkeznek, amely a március 31. napját követő, veszélyhelyzet fennállása alatti időszakra esik, és nem kezdik meg a tevékenységüket, úgy ezen időszakra mentesülnek a közterület-használati díj fizetési kötelezettség alól a veszélyhelyzet elhárulásáig.

A bérlemény, az üzlet átmeneti zárva tartásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanban és a közterületi felépítményben működő tevékenység szüneteltetéséről szóló nyilatkozatok benyújtásának határideje április 8.

A rendeleteket megtalálják Szeged város honlapján (www.regi.szegedvaros.hu).

Szeged város önkormányzata továbbra is arra kér mindenkit, hogy ha teheti, maradjon otthon! Vigyázzunk az idősekre és a gyermekekre!

Szeged, 2020. március 27.

SZMJV Polgármesteri Hivatala